MEZMURLAR 68:26

MEZMURLAR 68:26 TCL02

“Ey sizler, İsrail soyundan gelenler, Toplantılarınızda Tanrı'ya, RAB'be övgüler sunun!”
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş