MEZMURLAR 68:11

MEZMURLAR 68:11 TCL02

Rab buyruk verdi, Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş