MEZMURLAR 35:8

MEZMURLAR 35:8 TCL02

Başlarına habersiz felaket gelsin, Gizledikleri ağa kendileri tutulsun, Felakete uğrasınlar.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş