MEZMURLAR 35:5

MEZMURLAR 35:5 TCL02

Rüzgarın sürüklediği saman çöpüne dönsünler, RAB'bin meleği artlarına düşsün!
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş