MEZMURLAR 35:17

MEZMURLAR 35:17 TCL02

Ne zamana dek seyirci kalacaksın, ya Rab? Kurtar canımı bunların saldırısından, Hayatımı bu genç aslanlardan!
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş