MEZMURLAR 34
TCL02

MEZMURLAR 34

34
34. Mezmur #1Sa.21:13-15
Davut'un mezmuru
Avimelek'in önünde kendini deli gösterip kovulduğu, gittiği zaman
1Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,
Övgüsü dilimden düşmeyecek.
2 RAB'le övünürüm,
Mazlumlar işitip sevinsin!
3Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,
Adını birlikte yüceltelim.
4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,
Bütün korkularımdan kurtardı beni.
5O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,
Yüzleri utançtan kızarmaz.
6Bu mazlum yakardı, RAB duydu,
Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.
7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,
Kurtarır onları.
8 # 1Pe.2:3 Tadın da görün, RAB ne iyidir,
Ne mutlu O'na sığınan adama!
9 RAB'den korkun, ey O'nun kutsalları,
Çünkü O'ndan korkanın eksiği olmaz.
10Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur;
Ama RAB'be yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez.
11Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni:
Size RAB korkusunu öğreteyim.
12 # 1Pe.3:10-12 Kim yaşamdan zevk almak,
İyi günler görmek istiyorsa,
13Dilini kötülükten,
Dudaklarını yalandan uzak tutsun.
14Kötülükten sakının, iyilik yapın;
Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.
15 RAB'bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir,
Kulakları onların yakarışına açıktır.
16 RAB kötülük yapanlara karşıdır,
Onların anısını yeryüzünden siler.
17Doğrular yakarır, RAB duyar;
Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.
18 RAB gönlü kırıklara yakındır,
Ruhu ezikleri kurtarır.
19Doğrunun dertleri çoktur,
Ama RAB hepsinden kurtarır onu.
20 # Yu.19:36 Bütün kemiklerini korur,
Hiçbiri kırılmaz.
21Kötü insanın sonu kötülükle biter,
Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler.
22 RAB kullarını kurtarır,
O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin