MEZMURLAR 22:4

MEZMURLAR 22:4 TCL02

Sana güvendiler atalarımız, Sana dayandılar, onları kurtardın.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş