SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 22
TCL02
22
1İyi ad büyük servetten,
Saygınlık gümüş ve altından yeğdir.
2Zenginle yoksulun ortak yönü şu:
Her ikisini de RAB yarattı.
3İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır,
Bönse öne atılır ve zarar görür.
4Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü,
Zenginlik, onur ve yaşamdır.
5Kötünün yolu diken ve tuzakla doludur.
Canını korumak isteyen bunlardan uzak durur.
6Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir,
Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.
7Zengin yoksullara egemen olur,
Borç alan borç verenin kulu olur.
8Fesat eken dert biçer,
Gazabının değneği yok olur.
9Cömert olan kutsanır,
Çünkü yemeğini yoksullarla paylaşır.
10Alaycıyı kov, kavga biter;
Çekişme ve aşağılamalar da sona erer.
11Yürek temizliğini ve güzel sözleri seven,
Kralın dostluğunu kazanır.
12 RAB bilgiyi gözetip korur,
Hainin sözlerini ise altüst eder.
13Tembel der ki, “Dışarda aslan var,
Sokağa çıksam beni parçalar.”
14Sokak kadınının ağzı dipsiz çukur gibidir,
RAB'bin gazabına uğrayan oraya düşer.
15Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır,
Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır.
16Servetini büyütmek için yoksulu ezenle
Zengine armağan verenin sonu yoksulluktur.
Bilgeden Otuz Öğüt
17Kulak ver, bilgelerin sözlerini dinle,
Öğrettiğimi zihnine işle.
18Sözlerimi yüreğinde saklarsan mutlu olursun,
Onlar hep hazır olsun dudaklarında.
19 RAB'be güvenmen için
Bugün bunları sana, evet sana da bildiriyorum.
20Senin için otuz söz#22:20 “Otuz söz” ya da “Değerli sözler”. yazdım,
Bilgi ve öğüt sözleri…
21Öyle ki, güvenilir, doğru sözleri bilesin,
Böylece seni gönderene güvenilir yanıt verebilesin.
(1)#22:21 Ayetleri 1'den 30'a kadar gruplara ayıran bu numaralar Masoretik metinde geçmemektedir.
22Yoksulu, yoksul olduğu için soymaya kalkma,
Düşkünü mahkemede ezme.
23Çünkü onların davasını RAB yüklenecek
Ve onları soyanların canını alacak.
(2)
24Huysuz kişiyle arkadaşlık etme;
Tez öfkelenenle yola çıkma.
25Yoksa onun yollarına alışır,
Kendini tuzağa düşmüş bulursun.
(3)
26El sıkışıp
Başkasının borcuna kefil olmaktan kaçın.
27Ödeyecek paran olmazsa,
Altındaki döşeğe bile el koyarlar.
(4)
28Atalarının belirlediği
Eski sınır taşlarının yerini değiştirme.
(5)
29İşinde usta birini görüyor musun?
Öylesi sıradan kişilere değil,
Krallara bile hizmet eder.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin