FİLİPİLİLER 1:8

FİLİPİLİLER 1:8 TCL02

Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları FİLİPİLİLER 1:8