FİLİPİLİLER 1:19

FİLİPİLİLER 1:19 TCL02

Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in Ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları FİLİPİLİLER 1:19