FİLİPİLİLER 1:13

FİLİPİLİLER 1:13 TCL02

Sonuç olarak bütün saray muhafızları dahil, herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları FİLİPİLİLER 1:13