MATTA 7:24-25

MATTA 7:24 TCL02

“İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

MATTA 7:25 TCL02

Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

MATTA 7:24-25

Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları MATTA 7:24-25