MATTA 1:11

MATTA 1:11 TCL02

Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin'le kardeşlerinin babasıydı
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş