YUHANNA 8:44

YUHANNA 8:44 TCL02

Siz babanız İblis'tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş