YUHANNA 8:12

YUHANNA 8:12 TCL02

İsa yine halka seslenip şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.”
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

YUHANNA 8:12

Paylaş