YUHANNA 14:20

YUHANNA 14:20 TCL02

O gün anlayacaksınız ki, ben Babam'dayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları YUHANNA 14:20