YUHANNA 12:20

YUHANNA 12:20 TCL02

Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş