YUHANNA 12:11

YUHANNA 12:11 TCL02

Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş