YUHANNA 12:10

YUHANNA 12:10 TCL02

Başkâhinler ise Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş