YUHANNA 11:25

YUHANNA 11:25 TCL02

İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben'im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

YUHANNA 11:25

Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları YUHANNA 11:25