İBRANİLER 4:9

İBRANİLER 4:9 TCL02

Böylece Tanrı halkı için bir Şabat Günü rahatı kalıyor.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları İBRANİLER 4:9