İBRANİLER 4:5

İBRANİLER 4:5 TCL02

Bu konuda yine diyor ki, “Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.”
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları İBRANİLER 4:5