İBRANİLER 4:12

İBRANİLER 4:12 TCL02

Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

İBRANİLER 4:12

Paylaş

Ücretsiz Okuma Planları İBRANİLER 4:12