YARATILIŞ 1:8

YARATILIŞ 1:8 TCL02

Kubbeye “Gök” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş