YARATILIŞ 1:4

YARATILIŞ 1:4 TCL02

Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş