YARATILIŞ 1:3

YARATILIŞ 1:3 TCL02

Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş