YARATILIŞ 1:23

YARATILIŞ 1:23 TCL02

Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş