YARATILIŞ 1:19

YARATILIŞ 1:19 TCL02

Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş