EFESLİLER 2:7

EFESLİLER 2:7 TCL02

Bunu, Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş