EFESLİLER 2:22

EFESLİLER 2:22 TCL02

Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş