EFESLİLER 2:21

EFESLİLER 2:21 TCL02

Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş