EFESLİLER 2:19

EFESLİLER 2:19 TCL02

Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş