EFESLİLER 2:18

EFESLİLER 2:18 TCL02

O'nun aracılığıyla hepimiz tek Ruh'ta Baba'nın huzuruna çıkabiliriz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş