EFESLİLER 2:10

EFESLİLER 2:10 TCL02

Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş

EFESLİLER 2:10

Paylaş