KOLOSELİLER 2:9

KOLOSELİLER 2:9 TCL02

Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş