KOLOSELİLER 2:5

KOLOSELİLER 2:5 TCL02

Çünkü her ne kadar bedence aranızda değilsem de, ruhça sizinle birlikteyim. Düzenliliğinizi, Mesih'e imanınızın sağlamlığını görüp seviniyorum.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş