KOLOSELİLER 2:22

KOLOSELİLER 2:22 TCL02

Bu kuralların hepsi, kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir; insanların buyruklarına, öğretilerine dayanır.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş