KOLOSELİLER 2:17

KOLOSELİLER 2:17 TCL02

Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih'tedir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş