KOLOSELİLER 2:15

KOLOSELİLER 2:15 TCL02

Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş