KOLOSELİLER 2:11

KOLOSELİLER 2:11 TCL02

Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O'nda sünnet edildiniz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş