ELÇİLERİN İŞLERİ 19:7

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:7 TCL02

Aşağı yukarı on iki kişiydiler.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş