ELÇİLERİN İŞLERİ 19:6

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:6 TCL02

Pavlus ellerini onların üzerine koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş