ELÇİLERİN İŞLERİ 19:5

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:5 TCL02

Onlar bunu duyunca, Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş