ELÇİLERİN İŞLERİ 19:4

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:4 TCL02

Pavlus, “Yahya'nın yaptığı vaftiz, tövbeyle ilgili bir vaftizdi” dedi. “Halka, kendisinden sonra gelecek Olan'a, yani İsa'ya inanmalarını söyledi.”
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş