ELÇİLERİN İŞLERİ 19:39

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:39 TCL02

Soruşturacağınız başka bir durum varsa, bunun yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerekir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş