ELÇİLERİN İŞLERİ 19:37

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:37 TCL02

Buraya getirdiğiniz bu adamlar, ne tapınakları yağma ettiler, ne de tanrıçamıza sövdüler.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş