ELÇİLERİN İŞLERİ 19:36

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:36 TCL02

Bunları hiç kimse inkâr edemez. Bunun için sakin olmanız ve düşüncesiz bir şey yapmamanız gerekir.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş