ELÇİLERİN İŞLERİ 19:34

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:34 TCL02

Ama halk kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca hep bir ağızdan yaklaşık iki saat boyunca, “Efesliler'in Artemisi uludur!” diye bağırıp durdu.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş