ELÇİLERİN İŞLERİ 19:30

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:30 TCL02

Pavlus halkın arasına girmek istediyse de, öğrenciler onu bırakmadı.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş