ELÇİLERİN İŞLERİ 19:3

ELÇİLERİN İŞLERİ 19:3 TCL02

“Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz?” diye sordu. “Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk” dediler.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş